WWW.THEMARMARACHOCOLATE.COM SİTESİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: İstanbul Turizm ve Otelcilik Aş.

Osmanlı Sokak No: 9 Taksim-Beyoğlu-İstanbul

The Marmara Otelleri’nin ve The Marmara Esma Sultan Yalısı’nın işletmecisi olan , Ticari merkezi Osmanlı Sokak No:9 Beyoğlu- İstanbul adresinde bulunan, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nin 4810040881 numaralı mükellefi, 0481004088100015 Mersis numaralı Veri Sorumlusu İSTANBUL TURİZM VE OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ, kendisine iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir.

İstanbul Turizm ve Otelcilik Aş. (“The Marmara Collection”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) , AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz değerli müşterilerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık .

1)Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmekte ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Web sitesi satış faaliyetimiz kapsamında siz müşterilerimizin aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız ve karşılarında belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

Kimlik Bilgisi; Ad, soyadı, T.C. kimlik numarası
İletişim Bilgisi : Cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres
Finans Bilgisi : Kredi Kartı bilgisi

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileri
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Kimlik Verisi, İletişim Verisi
 • Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

2)Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve hangi hukuki sebeple İşlenmektedir ?

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finans Bilgileriniz; Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m.5 f.2 c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kimlik Verisi, İletişim Verisi Bilgileriniz ; Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi , Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla KVKK m.5 f.1 bendi uyarınca Açık rızanıza istinaden işlenmektedir.

3)Kişisel Verileriniz Kimlere , Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

Alıcı Grubu Aktarım Amacı Aktarımın Hukuki Sebebi
İş Ortağı (Bankalar, mali müşavirler)
 • Kredi kartı tahsilatı, ücret iadesi gibi sebeplerle ilgili bilgilerinin bankaya verilmesi
 • Mali kayıtların denetlenmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
İş ortağı (mali müşavir)
 • Finansal ve mali tabloların YMM şirketi tarafından onaylanması.
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)
 • Mal ve Hizmet satın alması, mal satın alım sözleşmesinin kurulması, bilgilendirme gibi yazışma bilgilerinin iletilmesi
KVKK m.5 f.1 f bendi;
Açık Rıza
Tedarikçi (Kargo/kurye Şirketi )
 • Mal/ürün tesliminin gerçekleştirilmesi amacıyla
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi
 • Mobil uygulama ve online alışveriş ödemelerinizin gerçekleştirilmesi için hizmet aldığımız Protel Bilgisayar A.Ş.
 • Elektronik bilgilendirme ve kampanya ileti gönderileri için hizmet aldığımız şirketler
 • Kredi kartı ile yapılan on line ödemede kart güvenliğini sağlamak amacıyla Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Aş.
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Hissedarlar
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Tedarikçi(Ölçme-değerlendirme uzmanı)
 • Müşteri memnuniyeti vb. konularda yapılacak anket ile pazar araştırması vb. çalışmaları
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Yetkili kamu kurum ve kuruluşları
 • Yazılı talep halinde mahkemeler, Savcılıklar ve Emniyet birimleri
 • Denetim halinde Gelir İdaresi Başkanlığı
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

4)Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi nedir ?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz www.themarmarachocolate.com isimli web sitemizde gerekli yerleri doldurmanız sonucu bağlantı bilgilerinizden elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.

5. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri?

KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi,

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi ’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Taleplerinizin Ne Kadar Sürede Cevaplanacağı

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.